Friday , September 17 2021

Hälsa

Flu Vaccine Will End – Pages

ZenaidaHadzimahovic 13:30 | 11.21.2018 Since November 6, eastern Europeans have been able to vaccinate against flu. This year all health centers have had open vaccinations a few days a week. But now …

Read More »

Mer prio på KOL i primärvården |

Personnel med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, behöver mer stöd i kontakt med primärvården. För det krävs att nationella riktlinjer om KOL får genomslag. Även stöd via the internet och telephone, så kallad …

Read More »