Tuesday , August 3 2021

Bjud in parterna för samtal om jobbenBettina Johansson, regionchef för Unionen uppmanar nästa regering the same as med arbetsmarknadens parter än att via lag förändra anställningstryggheten.

Photo: CHARLOTTA MATHIASSON

Bettina Johansson, regionchef för Unionen uppmanar nästa regering the same as med arbetsmarknadens parter än att via lag förändra anställningstryggheten.

Vi står inför en konjunkturnedgång samtidigt som automatiseringen förändrar arbetsmarknaden och ställer heltnya krav på möjligheterna till omställning. Nästa regering måste bryta handlingsförlamningen och genomföra omfattande reformer för att stärka arbetstagarna och svensk konkurrenskraft.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi organizer 650 000 tjänstemän i privat sector, varav många befinner i sig i frontlinjen av den Tekniska utvecklingen och verkar på en global arena.

För oss är det centralt att förstå hur omvärlden påverkar företagens villkor och vad som ligger i corten framöver. För svensk ska kunna economy utvecklas väl, är det angeläget att ta it med de problem som hämmar den economics utvecklingen och ökar risk digest vid konjunkturnedgång. Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för stabilization och tillväxt.

Via ansvarstagande parter har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som Sverige gjort till ledande kunkapsnation. Unionen kommer att ta vårt ansvar för att möta utvecklingen, deteriorating due to the politics of tar sitt.

Unionen har identifierat ett antal åtgärder som nästa regering bör vidta omgående.

• Underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland inrikes födda har i prakten nått botten samtidigt som utrikes födda har stora svårigheter.Fack och arbetsgivare har lng historia av att via förhandlingar stärka svensk konkurrenskraft. Etableringsjobben är ett exempt och som commommor göra det lättare för nyanläda och lngtidsarbetslösa få få en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor.

• Säkra competensförsörjningen. Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidbutbildning, which is where få från sin arbetsgivare.Men hindren är många. Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor / universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov. The Högskolan behöver, due to the reserver for the validation of the competency of the study team, the systemet, and the reformer.

• Underlätta omställningen. Turordningsreglerna beskylls ofta is closed till it starts stbb arbetsmarknad, där competens inte spreader någon roll. Det är en myt. Via kollektivavtal har företagen goda möjligheter att behålla nödvändig competens neddragningar vid. Det bygger dock på attordningsreglerna finns där som grund till förhandling.

Att via lagstiftning förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna på svensk arbetsmarknad och riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt. Nästa regering b istället tillsammans med parterna sigt sig ner o diskutera hur vi påät sa samverka för att rusta arbetskraften inför framtiden.

Det är i goda tider som vi bör planera för de sämre och mycket talar för att dete bla bttre än så här. Och det vilar på nästa regering att stärka Sverige för morgondagens arbetsmarknad.

Joakim Ravemyr, regionordförande Unionen Sydost

Bettina Johansson, regionchef


Source link