Monday , July 26 2021

Teknikföretagen varnar för global konjunkturnedgång



Högkonjunkturen avtar under det närmaste året. Tecken på en omsvängning finns redan och blir allt mer tydliga. Det är sa gott som alla prognosmakare överens om: Konjunkturinstitutet, regeringen och de flesta bankeconomer.

Men nu kommer Teknikföretagen och tar i sa mycket mer. Enligt dem dämpas Sveriges BNP-ökning från 2.5 procent i år till 1.0 procent under nästa år.

Ingen annan – inte heller Svenskt näringsliv som var ute – har hittills kommit med en lika pessimistisk prognos. Det rör sig alltså int någon självklar arbetsgivarlinje, även om Teknikföretagen hör hemma i det lägret.

Närmast i bedömning kommer istället tjänstemannafacket Unionen, som också räknar med en markant avmattning under nästa år. Gemensamt for två organizationa är att de, helt eller delvis, day medlems for tillverkningsindustrin och kanske tidigare än andra ser vad som kan hända där.

Enligt Teknikföretagens chef economist Mats Kinnwall är det främsta hotet en global recession och dess följder för de svenska exportföretagen. Han explained that the structure of svagheter i världseconomin, as a result of productivity for the use of sedans and sedans in Sweden.

Följden har blivit en ganska svag BNP-tillväxt, jämfört med tidigare. Mer påtagligt handlar det om företagsvinster och investeringar dämpade, liksom om en måttlig löneutveckling.

Nu är faran att den globala konjunkturen överlag viker, även om USA än så länge går starkare än Europa. Men oron gäller också utsikterna för Kina och andra tillväxtländer, där skuldsättningen är hög och inbromsning pågår.

Sverige är högt exponerat mot världsmarknaden och skulle snabbt because it's av en global nedgång. Det Gäller intartart en Techniqueföretagens medlemsföretag, även om de står för cirka en tredjedel av exporten.

Effekterna blir också påtagliga för stora delar av den privata tjänstesektorn som samsp med mediator eller exporterar på egen hand. Även den offentliga sektorn påverkas, bland annat genom att skatteinkomsterna sjunker.

Men set it up right here som Teknikföretagen nu räknar med?

Det är ingen självklarhet: konjunkturavmattningen right mycket väl gångsammare och svackan behöver inte still up.

Åndå är det viktigt att ha en för sämre tider, some of you will be snabbt och utan större förvarning. Sverige har varit med om detta förut – och nästan varje gång blivit överraskat. Så borde inte behöva bli igen.


Source link