Tuesday , August 3 2021

White Monday: Black Friday-motpol ska rädda klimatetBlack Friday ohållbart – rörelse vill stop without comment

En konsumtionsstinn vecka ligger framför oss, men sociala medier växer upprop mot shoppinghögtider som Black Friday.
I dag uppmärksammas White Monday for att öka cirkulär konsumtion.

I dag, on November 19, White Monday infaller. Men till skillnad från många andra nyinstiftade högtidsdagar som Black Friday, Singles Cyber ​​Monday Day, handlar denna dag inte om handla en the masses are saker.

White Monday lanserades första gången 2017. Initiativtagare till White Monday är Henning Gillberg på Repamera, i år arrangeras kampanjen tillsammans med Medveten Konsumtion.

Syftet med dagen är att öka medvetenheten and climax påverkan som consumption av nytillverkade prylar bidrar med.

Initiativet stöds av bland andra WWF, Naturskyddsföreningen och över hundra företag och influencers. Ett villkor för att ett företag ska få delta i White Monday är att man avstår från Black Friday.

– White Monday är ett utmärkt tillfälle att informera om negativa konsekvenser som den ust consumption will pause till – in the form av klimatutsläpp, dels allvarlig påverkan på natur på jorden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i press pressmeddelande.

I stället for att köt nytt, uppmanas människor att reparera, in front, och köpa saker begagnat. Så kallad cirkulär konsumtion.

Rädsla att återvinna technique

En av de som står bakom initiativet är teknikbloggaren Elin Häggberg.

– Det här handlar, tycker jag, bro, alltså att man försöker fundera: hur consumerar vi och varför?

– Jag försöker hela tiden at förmedla att man ska göra väl övervägda inköp och inte köpa någonting for the bill billtt just nu eller att man får ett infall utan funderar behöver jag den här prylen, right hitta den second hand och hur tar jag hand om de här prylarna så att de räcker längre, säger Elin Häggberg i AB Morgon.

Photo: AB Morgon

Elin Häggberg är AB's technical technique Morgon och står bakom White Monday.

Hon said, it seems that Självklart for the attorneys of Sigal Bakom Initiativet, I am the Minister of Honor of the blog, the technique, some of the köps nytt, samt består av många, the composer och kan kännas svårt att återvinna.

– Det är inte, what is bryta i sär en car själv och börja återvinna, utan det är ganska avancerade grejer, vilket göm att många känner en rädsla inför att återvinna technique man lägger det i någon låda och koppas att det ska lösa sig av sig själv, säger Elin Häggberg i AB Morgon.

Fem tips: You're consumer du mer cirkulärt:

  1. Kartlägg behovet – är detta något du verkligen behöver?

  2. For prio-lista – minskar risken för impulsiva köp

  3. Gör din research – kolla so that it is produced by bra som du tror, ​​and undviker du att köpa något du sedan intvänder

  4. Kolla andrahandsmarknaden – ofta finns det du är ute efter att köpa begagnat, andras oövervägda köp, right?

  5. Kolla upp företagets miljöpolicys – hur mycket klimatpåverkan bidrar det du tänkt köpa med?


Source link