Wednesday , May 5 2021

โตเกียว ทดลอง เปิด คาเฟ่ หุ่น ยนต์ ส่งเสริม อาชีพ ผู้ พิการ: PPTVHD36เมื่อ วาน นี้ ที่ กรุง โตเกียว ของ ญี่ปุ่น มี การ เปิด ตัว คาเฟ่ แห่ง ใหม่ โดย มี การ ทดลอง ใช้ หุ่น ยนต์ เป็น พนักงาน เสิร์ฟ แต่ คาเฟ่ หุ่น ยนต์ ที่ นี่ ไม่ เหมือน ที่ อื่น ๆ เพราะ เขา รับประกัน ว่า ไม่ แย่ง งาน คน อย่าง แน่นอน แถม ยัง ช่วย สร้าง งาน ให้ ผู้ พิการ และ ด้อย โอกาส ด้วย

  โตเกียว ทดลอง เปิด คาเฟ่ หุ่น ยนต์ ส่งเสริม อาชีพ ผู้ พิการ
โตเกียว ทดลอง เปิด คาเฟ่ หุ่น ยนต์ ส่งเสริม อาชีพ ผู้ พิการ

สำนัก ข่าว ต่าง ประเทศ รายงาน ว่า จุดเด่น ของ คาเฟ่ แห่ง นี้ คือ หุ่น ยนต์ พนักงาน เสิร์ฟ "โอ ริ ฮิ เมะ – ดี" (OriHime-D) พัฒนา โดย โอ รี แล็บ อิงค์ (Ory Lab Inc.) ซึ่ง เป็น บริษัท ที่ มี นโยบาย ส่งเสริม โอกาส ใน การ ทำงาน ให้ กับ ผู้ ที่ มี ความ บกพร่อง หรือ มี ปัญหา ใน การ ทำงาน ใน ที่ สาธารณะ

แต่ หุ่น ยนต์ พนักงาน เสิร์ฟ ของ ที่ นี่ ไม่ ได้ ขับเคลื่อน และ สั่ง การ ด้วย ระบบ ปัญญา ประดิษฐ์ หรือ AI แบบ ที่ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย ใน คาเฟ่ อื่น ๆ แต่ จะ บังคับ และ สั่ง งาน โดย คน ไม่ ต่ำ กว่า 10 คน ที่ ผ่าน การ อบรม เรื่อง การ เสิร์ฟ อาหาร และ บริการ ลูกค้า มา แล้ว

โดย พนักงาน ที่ อยู่ เบื้องหลัง หุ่น ยนต์ เหล่า นี้ จะ ได้ รับ ค่า จ้าง เป็น เงิน 1,000 เยน หรือ 290 บาท ต่อ ชั่วโมง สำหรับ การ ทำ หน้าที่ ควบคุม หุ่น ยนต์ เพื่อ รับ ออ ร์ เด อ ร์ และ พูด คุย กับ ลูกค้า ซึ่ง หนึ่ง ใน พนักงาน คือ โน โซ มิ มู รา ตะ ซึ่ง เคย ทำงาน บริการ จนกระทั่ง มี อาการ ป่วย ทำให้ ต้อง เปลี่ยน มา นั่ง รถ เข็น ตลอด เวลา เนื่องจาก กล้าม เนื้ออ่อน แรง เธอ บอก ว่า รู้สึก ตื่นเต้น ที่ ได้ กลับ มา ทำ งา น อีก ครั้ง สำหรับ คาเฟ่ แห่ง นี้ ยัง อยู่ ใน ช่วง ทดลอง โดย จะ เปิด ใน บริการ ไป จนถึง วัน ที่ 7 ธ.ค. นี้ ก่อน จะ เปิด อย่าง เป็น ทางการ เต็ม บ้าน ใน 2020


Source link