Monday , October 25 2021

Pro-Keds Thailand Edition รุ่น ลิ มิ เต็ ด เฉพาะ ประเทศไทย[ad_1]

กรุงเทพฯ – 26 พ.ย. – แป ซิ ฟิ กา เอ เล เมน ท์

โปร เคด ส์ (Pro-Keds) นำ เสนอ รองเท้า รุ่น ลิ มิ เต็ ด เอ ดิ ชั่ น ใน ชื่อ รุ่น ไทย แลนด์ เอ ดิ ชั่ น (Thailand Edition) โดย ได้ แรง บันดาล ใจ จาก รองเท้า รุ่น คลาสสิค อย่าง รอยัล พลัส (Royal Plus) มา ดัดแปลง ใหม่ ใน สไตล์ ที่ โม เดิ ร์ น แต่ ดู เรียบ ง่าย ผม ส ผสาน เอกลักษณ์ ของ ความ เป็น ไทย รวม เข้าไป ด้วย ซึ่ง ความ พิเศษ ของ รุ่น นี้ คือ มี จำหน่าย ใน ประเทศไทย ที่ เดียว เท่านั้น

ความ พิเศษ รุ่น ไทย แลนด์ เอ ดิ ชั่ น ออกแบบ มา โดย คำนึง ถึง วิถี ชีวิต และ อุปนิสัย ของ ชาว ไทย นำ ออก มา สื่อสาร ผ่าน สี ทั้ง 3 สี ซึ่ง ประกอบด้วย สี แดง ที่ แสดง ถึง ความ มี ชีวิตชีวา ความ ตื่นเต้น มี ผ ลัง อย่าง เป็น ผู้นำ ที่ กล้า หาญ ส่วน สี ดำ สื่อ ให้ เห็น ถึง ความ คลาสสิค เป็น อิสระ ลึกลับ น่า ค้นหา สุดท้าย สีน้ำเงิน กรมท่า เพื่อ สื่อ ถึง ความ คิด สร้างสรรค์ สุขุม นุ่ม ลึก เปี่ยม ไป ด้วย แรง บัน ด า ล ใจ ทำ จาก ผ้า แคน วา ส 12 ออนซ์ เพิ่ม ความ นุ่น นวล ใน การ สวม ใส่ พื้น รองเท้า ช่วย ระบาย อากาศ ที่ สำคัญ พื้น ยาง รองเท้า โปร เด ค ส์ ยัง คง ตกแต่ง ด้วย แถบ น้ำเงิน แดง อันเป็น เอกลักษณ์ โดด เด่น เช่น เดิม

ใน ทศวรรษ ที่ ผ่าน มา โปร เคด ส์ (PRO-Keds) คือ เป็น สัญลักษณ์ ของ ความ เรียบ ง่าย ที่ ไม่ จำเจ จาก สนาม กีฬา สู่ สนาม เด็ก เล่น ไป จนถึง ท้อง ถนน ใน เมือง ถูก สวม ใส่ โดย นักกีฬา นัก ดนตรี ศิลปิน และ สไตล์ ไอคอน บุคคล ที่ รู้ ว่า พวก เขา ไม่ จำเป็น ต้อง ส่งเสียง ออก ไป ใน คน อื่น รับ ฟัง สำหรับ พวก เขา การ เปลี่ยนแปลง โลก นั้น หมาย ถึง การ ท้าทาย ที่ แท้จริง

โปร เคด ส์ ไทย แลนด์ เอ ดิ ชั่ น ราคา 2,850 บาท

พบ กับ โปร เคด ส์ ไทย แลนด์ เอ ดิ ชั่ น ได้ ที่: ร้าน ไอคอน สาขา สยาม แส ค ว ร์ วัน ชั้น 2, แฟชั่น ไอ ส์ แลนด์ ชั้น 1, เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา ชั้น 1, ฟิ ว เจอร์ ปาร์ค รังสิต ชั้น G และ เม ญ่า เชียงใหม่ ชั้น 1 โปร เคด ส์ สาขา เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 3, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2, สยาม ดิ ส คั ฟ เว อ รี่ ชั้น 1, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3, เซ็น แอ ท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4, เซ็นทรัล ปิ่น เกล้า ชั้น 2, เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 2 และ เอ็ โพ เรียม ชั้น 1

[ad_2]
Source link